Drodzy Państwo, podczas przerwy wakacyjnej (lipiec i sierpień) nie pobieramy opłat za zajęcia (wyjątek stanowią zaległości). Proszę zatrzymać zlecenie stałe, ponieważ nie dokonujemy zwrotów. Opłata przelana będzie zaliczona na poczet wrześniowych zajęć.