Cennik na rok szkolny 2021/2022

klasa I – 150 zł

klasa II – 160 zł

klasa III – 170 zł 

                                                                                                                                                   Opłata za balet obejmuje 8 lekcji w danym miesiącu.

                                                    W sytuacji kiedy tych zajęć wypad więcej, będą to zajęcia zaliczone na poczet treningów, które przepadną z powodu świąt, awarii, choroby osoby prowadzącej itp.

Dwie pierwsze lekcje – opłata 80 zł
(w przypadku kontynuacji zajęc, opłata odliczona od abonamentu)

opłata stała –  70 zł

kontakt telefoniczny (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.30 do 14.00

 tel : 601 – 996 – 355