Plan zajęć ŻMIGRÓD (od 21.04)

Wszystkie zajęcia odbywają się w sali gimnastycznej PZS przy ul. Willowej

 I Klasa baletowa ( dzieci od 4 do 6,5 lat )

wtorek i czwartek od 15.20 do 16.00

 II Klasa baletowa  (dzieci od 7 do 14 lat) 

wtorek i czwartek od 16.00 do 17.20

III Klasa baletowa (zaawansowana)

 wtorek i czwartek od 16.00 do 18.00 l (lub 18.30 po wcześniejszym ustaleniu)