W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt mailowy. W tym celu prosimy wypełnić poniższy formularz.
Postaramy się, szybko odpowiedzieć. Kontakt telefoniczny, ze względu na prowadzone zajęcia może być utrudniony.

kontakt telefoniczny (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.30 do 14.30

Tel. 601-996-355

e-mail: katarzyna.dlugosz@nowagazeta.pl

Form email address is not set in Theme Options. Please fill in a valid address to make contact form work.