1. Cennik na rok szkolny 2021/2022

Klasa I – cena 150 zł

Klasa II – cena 160 zł

Klasa III – cena 170 zł 

                                                                                                                                                             Opłata za balet obejmuje 8 lekcji w danym miesiącu. 

                                                                     W sytuacji kiedy tych zajęć wypad więcej, będą to zajęcia zaliczone na poczet treningów, które przepadną z powodu świąt, awarii, choroby osoby prowadzącej itp.

Dwie pierwsze lekcje – opłata 80 zł 
(w przypadku kontynuacji zajęc, opłata odliczona od abonamentu)

Opłata stała – 70 zł

kontakt telefoniczny (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 8.30 do 14.00

Tel. 601-996-355