Plan zajęć dla OBORNIK ŚLĄSKICH 

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2 oraz OOK (dla 1 i 2 gr)

I Klasa baletowa ( dzieci od 4 do 6,5 lat )

poniedziałek od 15.20 – 16.05 OOK  – sala lustrzana

środa od 15.20 do 16.00 SP 2 – sala gimnastyczna

 II Klasa baletowa  (dzieci od 7 do 14 lat) 

poniedziałek od 16.10 do 17.25 OOK- sala lustrzana 

środa od 16.05 do 17.25 SP 2 – sala gimnastyczna 

III Klasa baletowa (zaawansowana)

poniedziałek od 16.20 do 18.20 SP 2 

środa od 16.10 do 18.20 SP 2