Plan zajęć dla OBORNIK ŚLĄSKICH (od 5 września)

Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2 i w OOK (dla 1 i 2 kl.)

I Klasa baletowa ( dzieci od 4 do 6,5 lat )

poniedziałek od 15.20-16.05 OOK- sala lustrzana

środa od 15.20 do 16.05 SP 2 – sala gimnastyczna

 II Klasa baletowa  (dzieci od 7 do 14 lat) 

poniedziałek od 16.10 do 17.20 OOK – sala lustrzana

środa od 16.10 do 17.20 SP 2 – sala gimnastyczna 

III Klasa baletowa (zaawansowana)

poniedziałek od 16.10 do 18.30 SP 2 

środa od 16.10 do 18.30 SP 2