Plan zajęć dla MILICZA (od 2 września) 

Wszystkie zajęcia odbywają się w
OŚRODKU KULTURY w Miliczu w sali widowiskowej 

I Klasa baletowa ( dzieci od 4 do 6,5 lat )

poniedziałek i środa od 15.10 do 15.50

 II Klasa baletowa  (dzieci od 7 do 14 lat) 

poniedziałek od 16.00 do 17.10

środa od 16.00 do 17.10 

III Klasa baletowa (zaawansowana)

poniedziałek od 16.00 do 18.00

środa od 16.00 do 18.00