Plan zajęć dla MILICZA  

Wszystkie zajęcia odbywają się w
OŚRODKU KULTURY w Miliczu w sali widowiskowej 

I Klasa baletowa ( dzieci od 4 do 6,5 lat )

poniedziałek i środa od 15.30 do 16.10

 II Klasa baletowa  (dzieci od 7 lat) 

poniedziałek i środa od 16.10 do 17.20

III Klasa baletowa (zaawansowana) 

poniedziałek i środa od 16.30 do 18.30

(po wcześniejszym ustaleniu zajęcia mogą zostać wydłużone)