Plan zajęć dla MILICZA (od 4 września) 

Wszystkie zajęcia odbywają się w
Szkole Podstawowej nr 2 w Miliczu przy ul. Kopernika 18 (mała sala gimnastyczna)

I Klasa baletowa ( dzieci od 4 do 6,5 lat )

poniedziałek i środa od 15.10 do 15.55

 II Klasa baletowa  (dzieci od 7 do 14 lat) 

poniedziałek od 16.00 do 17.20

środa od 16.00 do 17.20 

III Klasa baletowa (zaawansowana)

poniedziałek od 16.00 do 17.50

środa od 16.00 do 17.50