Drodzy Państwo zgodnie z 3 pkt naszego regulaminu opłata styczniowa wzrasta o 10 zł dla sekcji, które mają pokaz semestralny.

Podczas ferii zimowych godziny i dni baletu ulegną zmianie (plan na czas ferii dodam w przyszłym tygodniu), zajęcia grupy 2 i 3 będą do godziny 15.

Opłata za luty w przypadku nieobecności na balecie podczas 2 tygodni ferii zimowych,jest pomniejszona o 35 zł a podczas 1 tygodnia o 20 zł.

W drugim tygodniu ferii zimowych zajęcia nie odbędą się, ponieważ wyjeżdżamy na obóz zimowy.