W imieniu organizatorów XIV Ogólnopolskiego Konkursu Tanecznego MAGIA TAŃCA, pragnę przeprosić za nieporozumienie, powstałe podczas ogłoszenia wyników konkursu.

Przepraszamy, że spotkało to właśnie Państwa – tak renomowaną szkołę tańca. Szczególne przeprosimy kierujemy do młodych wykonawców.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie dyplomów odbywało się każdego dnia, po otrzymaniu od jurorów wykazu nagrodzonych choreografii. Dopiero po otrzymaniu protokołu z obrad jury, mogliśmy stwierdzić rozbieżności pomiędzy listą z wynikami a protokołem.

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim młodym tancerzom STK SOFIJA za udział w naszym konkursie, gratulujemy laureatom i życzymy dalszych sukcesów.

Jednocześnie zobowiązujemy się do jak najszybszego sprostowania i przesłania brakującego dyplomu na Państwa adres.