Zdjęcia autorstwa p. Hanulak oraz p. Nowowiejskiej.