Drodzy Rodzice, jeżeli dziecko zostanie zapisane do STK Sofija po 12 danego miesiąca pomniejsza opłatę miesięczną o 30 zł, jeżeli po 19 danego miesiąca pomniejsza opłatę o 50 zł.