Drodzy Państwo przypominam, że według regulaminu opłatę za balet wnosimy do 5 każdego miesiąca a brak opłaty uprawnia prowadzącą do niewpuszczenia dziecka na zajęcia. Proszę Rodziców aby uregulowali zaległe opłaty.