Drodzy Rodzice!

Informujemy, ze czasowo wstrzymujemy nabór dzieci do grup z powodu braku wolnych miejsc.