Młodsze baletnice, które uczęszczały już na balet do STK SOFIJA ( w 2010/ 2011 oraz w 2011/ 2012 ) i były w 1 grupie a w tym roku skończą 7 lat ( 2005 r. urodzenia ) przechodzą do 2 grupy.