KOCHANI,

RODZICE, BABCIE,OPIEKUNOWIE I OSOBY ODPROWADZAJĄCE młodsze dzieci na balet w środy do SP NR.2 

JEST OGROMNA PROŚBA OD PANI DYREKTOR SZKOŁY.

BARDZO, BARDZO PROSIMY aby nie chodzić po szkole, sala nr 24 jest dla Państwa i bardzo proszę w niej przebywać podczas zajęć dziecka. 

Chciałabym uniknąć sytuacji, kiedy będziemy zmuszeni prosić Państwa o opuszczenie budynku szkoły na czas trwania zajęć.