KOCHANI,

1 i 2 listopada zajęć z baletu nie będzie.