KOCHANI, 

od najbliższego wtorku będziemy rozdawały karty obozowe, prosimy wypełnić i przynieść podpisane.