KOCHANI, 

od najbliższego czwartku (20.04) do końca roku szkolnego- 3 grupa zaawansowana ze Żmigrodu będzie kończyła zajęcia o godzinie 17.40. Zmiana ta dotyczy tylko czwartku, wtorek zostaje bez zmian.