podczas ferii zimowych zmienimy (w pierwszym tygodniu) godziny zajęć. 

W DRUGIM TYGODNIU FERII NIE MA ZAJĘĆ.

W pierwszym tygodniu ferii balet odbędzie się

w poniedziałek 13 lutego i środa 15 lutego

 3 grupa od 13.30 do 15.45

2  grupa od 13.30 do 15.00 

1 grupa od 15.00 do 15.45

W związku z tym, że w każdym miesiącu mamy więcej niż siedem zajęć oraz na dodatkowe i wydłużone próby w styczniu przed pokazem, opłata za luty nie ulega zmianie. Zgodnie z naszym regulaminem karnet miesięczny obejmuje 7 treningów.  Za luty opłata jest bez zmian.