KOCHANI,

zajęcia w czasie ferii będą w pierwszej części dnia dla wszystkich trzech grup:

1 grupa od 13.00 do 13.45

2 i 3  grupa od 13.00 do 14.30 

W najbliższy poniedziałek 06.02 bardzo proszę potwierdzić pani prowadzącej udział w zajęciach.  

Opłata w luty jest bez zmian ze względu na dodatkową próbę i pokaz w styczniu.