KOCHANI,

przypominamy, że Żmigrodzianki mają /10,12,17 styczeń/ nieznacznie zmienione/wydłużone godziny rozpoczęcia zajęć.

1 gr. od 15.10 do 16.20-WE WTOREK 17 STYCZNIA

2 gr. od 15.40 do 17.300 WE WTOREK 17 STYCZNIA

3 gr. od 16.00 do 18.30/we wtorki/do 18.05 w czwartek,

Zmiana ta, jest spowodowana wspólna próbą do pokazu, który odbędzie się w piątek 20 STYCZNIA w ZPK.

Przypominamy również o tym, że w środę 19 STYCZNIA w ZPK W ŻMIGRODZIE na scenie odbędzie się dodatkowa próba dla TRZEBNICY i Żmigrodu.