SZNOWNI PAŃSTWO, 

proszę się zgłaszać po odbiór bluz klubowych.