KOCHANI, 

bardzo proszę aby do końca następnego tygodnia dostarczyć wypełnione karty obozowe uczestniczek. 

Z końcem maja dodamy plan dnia i listę rzeczy do pobrania /w zakładce obozy/.