DRODZY RODZICE, 

przypominamy, że zgodnie z naszym REGULAMINEM płatność za zajęcia powinna być dokonana do 5 danego miesiąca.