DROGIE SOFIJKI, 

w najbliższy poniedziałek 3 maja jest święto i w związku z tym zajęć nie ma.