Moi Kochani, 

Od pierwszych zajęć po święcie Trzech Króli będziemy rozdawały karty uczestniczki obozu, bardzo proszę oddać w jak najszybszym czasie, dokładnie wypełnione i podpisane.

Lista rzeczy (do pobrania) oraz plan dnia jest już w zakładce (menu) – OBOZY TANECZNE

Proszę o skserowanie książeczki zdrowia ze stroną, na której są szczepienia.

Proszę pamiętać o aktualnej Legitymacji szkolnej. 

W związku z tym, że będziemy codziennie korzystać z basenu, proszę aby dziewczynki miały ze sobą szlafroki oraz czepki basenowe. 

Ważne jest również, aby dać wychowawcy opis choroby (przebieg leczenia, hospitalizację itp.)które córka przeszła na 30 dni przed obozem.