Drogie Sofijki, od przyszłego tygodnia będziemy rozdawały kart obozowe. Proszę o zwrot do końca kwietnia.