Szanowni Państwo, w tym tygodniu rozdamy dziewczynkom z 3 gr. zgody na wzięcie udziału w Festiwalach tanecznych w marcu :

16 marca w Nowej Rudzie ” COMANIA ” – FORMACJE I MINI FORMACJE – 25  zł płatn do 8 marca przelewem na konto z dopiskiem : „startowe NR ”

30 marca w Kotwicach Brzeskich woj. opolskie – Grand Prix Polski – duety, mf i formacje (opłata startowa 25 zł od uczestnika jednej kat, każda następna płatne 10 zł – przelewem na konto do 21 marca z dopiskiem : „startowe GP”