Drodzy Państwo, przez trzy kolejne zajęcia (tzn. poniedziałek-środa-poniedziałek) zajęcia w Miliczu i Krośnicach będą wydłużone wydłużone w następujący sposób:

Krośnice :

1 gr- do 16.20,

2 gr. – do 17.00

Milicz:

1 gr.-do 16.20,

2 gr. – zajęcia wydłużone o 20 minut,

3 gr.- zajęcia do 18.40.