Informacja dla Rodziców:
Szanowni Państwo, bardzo proszę, aby do końca roku uregulować wszystkie zaległe i bieżące płatności:
-opłata za zajęcia
-opłata za baletki
-opłata za kostium dresy, koszulki, czapki, torby itp..
-opłata za zawody
-opłata za obóz – bieżące raty.