Drodzy Państwo, osoby, które nie dokonały wpłaty do 9 czerwca (piątek), tak jak było napisane na zgodach pisemnych, już nie mogą dokonać płatności na konto. Organizator zastrzegł sobie w regulaminie, że oplata startowa po terminie, nie będzie przyjmowana. Można dokonać płatności w dniu festiwali, ale jest ona droższa o 15 zł. Proszę aby te dziewczynki, których rodzice nie dokonali opłaty startowej w terminie, miały przy sobie 45 zł.