W pierwszym tygodniu ferii zimowych, tzn. od 13.02 do 17.02 zajęć nie ma. Opłata za luty jest pomniejszona o 30 zł.