Drodzy Państwo, proszę pamiętać aby od trzecich zajęć dostarczać Regulamin i Kwestionariusz osobowy dziecka – są na naszej stronie do pobrania. Nowe dziewczynki, które nie dostarczą R i KO  w ciągu 3 kolejnych zajęć nie będą mogły kontynuować nauki w naszym Studio. 

Nie dotyczy to ubiegłorocznych baletnic.