Proszę do 14 października dostarczyć do Pani prowadzącej balet kwestionariusz osobowy dziecka oraz podpisany regulamin (do pobrania na naszej stronie) – dotyczy nowych dziewczynek. Brak ww deklaracji skutkuje tym, że dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach.