Proszę Państwa po pokazach semestralnych zajęcia odbywać się będą troszeczkę w innej formie . 

Wszystkie grupy rozpoczynają razem o godzinie 16.00 i kolejno opuszczają salę; 

I kl do 16.45, II kl do 17.30, III kl do 18.30 .