Po spektaklu w każdej klasie i sekcji zaczynamy pracę z przyborem. Proszę, aby na zajęcia baletnice przynosiły wstążki, obręcze i skakanki kl. II oraz klasa III- pointy . I kl.  – bez przyboru.