Drodzy Rodzice, przypominam, że opłatę za balet regulujemy do 5 każdego miesiąca. Jednocześnie informuje,że dziewczynki, których Rodzice nie dokonają opłaty za balet w/w terminie od 6 października nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

Rodzice, którzy mają dwie córki tańczące w naszym Studiu od trzeciego miesiąca (tj.listopada) zajęć pomniejszają opłatę o 10%.