Z przyjemnością informujemy, że od 2 września rozpoczynają się zajęcia z tańca klasycznego- baletu w Żmigrodzie.  Zajęcia będą odbywały się w dwóch grupach wiekowych. Dla każdej z grup 2 razy w tygodniu:

I gr (dziewczynki w wieku 4-6 lat) – wtorek, czwartek – 15.20-16.05

II gr (dziewczynki w wieku 7-13 lat) – wtorek, czwartek – 16.10-17.30

Miejsce, w którym będą odbywały się zajęcia, cennik (ok. 120 zł- I gr, ok. 130 zł- II gr) oraz potwierdzony plan czasowy podamy z końcem sierpnia. Pierwsze 2 zajęcia opłacamy z góry u osoby prowadzącej, przed rozpoczęciem zajęć w kwocie 40 zł.

Więcej informacji u kierownika studia Katarzyny Długosz, e-mail: katarzyna.dlugosz@nowagazeta.pl , tel.: 601996355