Najbliższy Festiwal w niedzielę 30 marca w Nowej Rudzie. Potwierdzenie wyjazdu córki musi nastąpić dzisiaj tj.21.03.14 r. proszę o oddanie na kartkach zgody lub smsem do godz. 18.00. Opłata startowa tj. 20 zł płatne do poniedziałku, pozostałe płatności do dnia wyjazdu. Kostiumy rozdam w piątek 28.03.14 r. Ostatnia próba generalna obowiązkowa dla wszystkich jadących na zawody 28 marca w piątek od 15.00 do 19.00. Tańczą następujące układy : TRZMIEL, WĄŻ, KORALINA, IRLANDZKI, IMANY.

Kolejny IV DOLNOŚLĄSKI FESTIWAL TAŃCA odbędzie się 12 kwietnia we Wrocławiu w MDK im. Kopernika. potwierdzenie tego turnieju muszę wysłać  do 24.03.14 r. ( te same układy co w Nowej Rudzie )oraz PUCHAR POLSKI 18 maja w PAWŁOWICACH (solo, duety, mini formacje, formacje )