Drodzy Rodzice, zgodnie z regulaminem, dzieci, które nie mają uregulowanej opłaty miesięcznej nie mogą uczestniczyć w zajęciach. Według regulaminu opłata za balet powinna być uiszczona do 5 – każdego miesiąca. Proszę o jak najszybsze uregulowanie zaległości i przestrzeganie terminu płatności.