Drodzy Rodzice opłatę startową proszę uregulować do 4.11 a pozostałe koszty do 14.11.u Pani Basi.