Prosimy o poważne potraktowanie naszej prośby odnośnie terminowej opłaty za Balet.

Ostetczny termin uregulowania wszelkich zaległości finansowych za sezon 2012/2013 mija dnia 07 czerwca 2013 r.

Dnia 08 czerwca 2013 r. nastąpi weryfikacja Państwa zadłużeń względem STK SOFIJA

Ci spośród Państwa, którzy nie zdążą do tego czasu uregulować wszystkich należności, lub ich wpłaty nie zostaną zaksięgowane proszeni są o okazanie dowodu wpłaty na próbie do ” BYĆ KOBIETĄ „.

Zgodnie z treścią Regulaminu STK Sofija każdy uczeń, u którego w dniu próby generalnej zostaną stwierdzone jakiekolwiek zaległości finansowe nie zostanie dopuszczony do udziału w POKAZIE KOŃCOWYM.