NA okres przed Świętami oraz po Świętach Wielkanocnych zmienią się godziny zajęć dla :

GRUP SZKOLNYCH ( tj. II i III ) w TRZEBNICY i w MILICZU, Oborniki Śl. bz.
Trzebnica w czwartek 28 marca gr. II i III przychodzi na 13.00 do 15.00 gr. II a gr. III do 15.30 , natomiast we wtorek po świętach jest wolne.
Dzieci z gr. przedszkolnej bz.
Milicz w najbliższy piątek 29.03 oraz we wtorek 02.04 dzieci szkolne z gr. II przychodzą na godz. 14.00 do 15. 30
Dzieci z gr. przedszkolnej bz.
Oborniki Śląskie poniedziałek wielkanocny wolny a w środę bz.