I Próba wspólna obu grup dla sekcji Milicz odbędzie się w naszej sali w piątek 25 stycznia. Młodsza grupa ma zajęcia do 16.50, natomiast starsze dziewczynki z gr. II przychodzą wcześniej na 16.10.
II Próba wspólna w ” Zielonym Liceum ” ( w auli )we wtorek 5 lutego. Młodsza gr.I od 16.00 do 17.20, Starsza gr. II od 16.40 do 18.40.
III Próba Generalna(rozdanie kostiumów) we wtorek 12 lutego w „Zielonym Liceum „( w auli). Młodsza I gr. od 16.do 17.30, starsza gr.II od 17.00 do 18.40.