Gr. maluszków (tj.gr. I)Proszę na każde zajęcia przynosić piłki do tańca.