W piątek 15.06 zajęcia dla II gr. zostaną skrócone o 10 min. (do 18.00 )